มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation Gates Foundation) เวลคัม ทรัส (Wellcome Trust) และมาสเตอร์การ์ดร่วมบริจาคเงินทุนราว 3.9 พันล้านบาท (125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้กับโครงการ “COVID-19 Therapeutics Accelerator” เพื่อเร่งรับมือกับโรคโควิด-19 ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปแล้วทั่วโลก โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประเมินและปรับใช้ตัวยาในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะฉุกเฉิน รวมถึงเพื่อระงับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์และเวลคัม ทรัส ได้ร่วมบริจาคให้กับโครงการดังกล่าวมูลนิธิละราว 1.5 พันล้านบาท (50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยเงินสนับสนุนส่วนนี้ของมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์มาจากเงินสนับสนุนจำนวน 3.1 พันล้านบาท (10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว และสำหรับมาสเตอร์การ์ด อิมแพ็ค ฟันด์ (Mastercard Impact Fund) ได้ร่วมสนับสนุนราว 792 ล้านบาท (25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเร่งดำเนินงานในช่วงแรก

ถึงแม้ว่ายาต้านไวรัสจะได้รับการรับรองแล้วว่ามีผลในการลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและสามารถรักษาเชื้อเอชไอวีได้ รวมถึงบรรดาโรคไวรัสอื่นๆ แต่ก็ยังไม่มีผลชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษาโรคโควิด-19 ยังขาดประสิทธิภาพมาจากการที่ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ ส่งผลให้การวิจัยและการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ช้าลงตามไปด้วย

โครงการ COVID-19 Therapeutics Accelerator ออกแบบมาเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ โดยการรวบรวมทรัพยากรและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินและด้านเทคนิคแก่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและบริษัทผู้ผลิตยา และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงการรักษานี้ได้ แม้แต่ประชากรระดับรากหญ้า