รมช.ศธ. เยี่ยมชมผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษ ”การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่การพัฒนาประเทศ”

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่การพัฒนาประเทศ” โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ต่อจากนั้น พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงาน Term Project ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ,คณะดิจิทัลมีเดีย ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561ในหัวข้อ Value Added Ideas ซึ่งเป็นประเด็นการเพิ่ม Value Added ในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำผลงานนวัตกรรมของเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเท่าทันในเทคโนโลยี และความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เกิดเป็นความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากท่าน รมช.ศธ.และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าด้านการศึกษาที่มีความหลากหลาย และมีการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ สมรรถนะ และมีคุณภาพสูงดังนี้ตลอดไป

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ