ลุ่มน้ำเป็นอะไร ทำไมต้องพยาบาลลุ่มน้ำ?

คุณอาจจะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ส่วนหนึ่งมาจากขาดสมดุลน้ำ และบริหารจัดการลุ่มน้ำได้ไม่ดีพอ

TCP Spirit เลยขอเปิดตัวคณะใหม่ “TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำศาสตร์” ให้อาสาสมัครทุกคนมาเรียนรู้การพยาบาลรักษาลุ่มน้ำอย่างถูกวิธี เปิดเทอมรุ่นแรก ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน 31 ส.ค. – 1 ก.ย. นี้ สมัครเลยที่ www.tcp.com

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ