แม็คกรุ๊ปให้การต้อนรับคณะ ASEAN Women Entrepreneurs Network

แม็คกรุ๊ปให้การต้อนรับ : คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร (คนที่ 5จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคุณสุณี เสรีภาณุ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ ต้อนรับคณะ ASEAN Women Entrepreneurs Network ในการเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายดำเนินธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ตึกแม็ค ดีไซน์เซ็นเตอร์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. Women Entrepreneurs Association จากประเทศฟิลิปปินส์
  2. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  3. Women Entrepreneurs Association จากประเทศมาเลเซีย
  4. คุณสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  5. คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  6. Women Entrepreneurs Association จากประเทศมาเลเซีย
  7. คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี​ ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
  8. Women Entrepreneurs Association จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ