สนามจันทร์มินิมาราธอน 2019

We are Running.เดิน-วิ่งเสริมโอกาส สร้างห้องเรียนการศึกษามาตราฐานวิชาชีพ

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : สนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ชมรมช่างผม-เสริมสวยเทศบาลนครปฐม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งสนุก เพื่อสุขภาพ และการกุศลในงาน ‘สนามจันทร์มินิมาราธอน 2019’ วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2562 งานวิ่งมินิมาราธอนที่จะพาคุณเที่ยวไปในดินแดนส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน คุณจะเดิน-วิ่งผ่านจุดไฮไลท์ต่าง ๆของจังหวัดนครปฐม เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ เชิญชวนกันมาเดิน-วิ่ง ในระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนยากจน และสร้างห้องเรียนวิชาชีพ

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง
2. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดทำห้องเรียนวิชาชีพเสริมสวย ณ.ศูนย์นอกร.รตลาดโอเดียนและเป็นทุนการศึกษาในการเรียนและเด็กด้อยโอกาศในร.ร.ต่างๆ ที่ต้องการทุน
3. เติมพลังความสุข ทั้งทางกายและทางใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
4. เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นการกระจายรายได้สู่ระดับท้องถิ่น
กำหนดการรับสมัคร
ทางออนไลน์ : ตั้งแต่ 22 ก.ค.62 เป็นต้นไป
ลิงค์การสมัคร : ตั้งแต่ 22 ก.ค.62 เป็นต้นไป ที่ http://bit.ly/SanamChandra-Minimarathon-2019
Walk In : ร้านตัดผม CUT OUT ซ.โรงแรมเวลโฮเทล / ร้านสิริภัณฑ์บิวตี้ สาขานครปฐมตั้งแต่ 26 ส.ค. 62 เป็นต้นไป
ประเภทของกิจกรรม
01. เดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร(ไม่แข่งขัน)
02. วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร(แข่งขัน)
03. วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร (แข่งขัน)
ประเภทของสมัคร
01.เดิน วิ่ง ระยะทาง 3 และ 5 กม. 500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
02.วิ่งระยะ 10 กม. 500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
03.Charity BIB 2,000 บาท รับ หมายเลข เสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล
เสื้อ
แขนสั้น Unisex มีกระเป๋าหลัง ด้านหลังมีโลโก้ผู้สนับสนุน
ขนาดตั้งแต่ SSS-2XL
เหรียญ-รางวัล
เหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานวิ่ง
ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง
– ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล
– ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง 1 รางวัล
-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 ลำดับแรก
-นักวิ่งแฟนซี แต่งกายเข้าธีมจังหวัดนครปฐม ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก
– แบ่งการแข่งขันเป็น 6 รุ่น ระยะ 5 ก.ม. และระยะ 10 ก.ม. แยกชาย / หญิง ได้แก่
ต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไปผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับถ้วยที่ระลึก
การจอดรถวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
01. บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
02. โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
03. หน้าบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนการรับสมัคร เดิน วิ่ง จำกัดจำนวน ที่ 3,000 ท่าน
( 10 ก.ม. จำนวน 1,500 คน / 5 ก.ม. จำนวน 1,000 คน /3 ก.ม. จำนวน 500 คน)
การรับ หมายเลขวิ่ง เสื้อ
01. รับด้วยตนเอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 18.00 น. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
02. บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร 65 บาท จัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์
กำหนดการกิจกรรมสนามจันทร์มินิมาราธอน 2019
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
04.00 น. พบกันที่บริเวณงาน
04.30 น. อบอุ่นร่างกาย
04.45 น. ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร
05.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 กิโลเมตร
06.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
07.00 น. พิธีการมอบรางวัลต่างๆ
08.30 น. ปิดงานวิ่ง


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ