*** ขออภัย !! หากไม่สามารถรับฟังรายการต่างๆผ่าน Google Chrome เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ เพื่อความสะดวกต่อการรับฟัง กรุณาดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน Mozila Firefox หรือ Microsoft EDGE

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จัดกิจกรรมถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้ หวังจุดประกายให้เกิดจิตอาสาและหันมาใส่ใจกับผู้ด้อย โอกาส

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) ผุดกิจกรรมการกุศลสร้างสรรค์สังคมผ่านโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้”

หวังจุดประกายการให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะและแบ่งปันตามนโยบายของรัฐ นำร่องช่วยเหลือคนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เผยเป็นกิจกรรมนำร่องให้ภาคธุรกิจและทุกคนเป็นจิตอาสาเพื่อต่อยอดให้สังคมน่า อยู่มากขึ้น

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลลี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาส ล่าสุดได้ดำเนินโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้” เพื่อจุดประกายให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ซึ่งบริษัทมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมหรือช่วย เหลือผู้อื่น

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการดังกล่าวบริษัทไม่ได้ต้องการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากบุคคล ทั่วไป แต่ต้องการทำเป็นตัวอย่างและเชิญชวนให้ผู้คนทั่วไปหันมาทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามความสามารถและกำลังของตนเอง

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

สำหรับรูปแบบของโครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้” ที่ WCG DIAMOND จัดทำขึ้นนั้นเป็นการอุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาจากพนักงานและลูกค้า โดยรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเงินจำนวนหนึ่งใส่ไว้ใน ถุงที่เราเรียกว่าถุงนำสุข โดยบริษัทได้มอบหมายให้ทีมมาดามและมิสเตอร์ WCG DIAMOND จะลงไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ที่มีคนเร่ร่อนและยากจนอาศัยอยู่ เพื่อส่งต่อถุงนำสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสไว้ใช้สอย สำหรับกิจกรรมนี้บริษัทได้มีการดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรอื่น ๆ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้

หากในสังคมเรามีผู้ที่อุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาได้มากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้สังคมน่าอยู่มากกว่าในปัจจุบัน

นางศุภากรณ์ยังกล่าวย้ำว่า โครงการ “ถุงนำสุข เพื่อคนเร่ร่อน ยากไร้” ไม่ได้เป็นโครงการที่เปิดระดมทุนหรือรับบริจาคสิ่งของใด ๆ แต่เป็นกิจกรรมที่พนักงานและลูกค้าบางส่วนที่ต้องการช่วยเหลือคนยากจน มาร่วมสนับสนุนในกิจกรรม โดยคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่น ๆ ที่มีความพร้อมมากกว่า หันมาใส่ใจกับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น เพื่อประเทศไทยจะมีสังคมการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการชมสินค้า ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุน และต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือโทรศัพท์ 02-0684343 และ 095-0528855 ติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMONDเพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ