เนื่องจากทาง “กลุ่มอาสาเพื่อเพื่อนเพื่อน้อง” จัดกิจกรมด้านลังคมและเด็กด้อยโอกาสไร้สัญชาติ อาสาเพื่อเพื่อนเพื่อน้องปีที่ 6 เพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยพื้นฐานในกรใช้ชีวิตประจำวันและอาหารในการดำรงชีพ และวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวันและขาดสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้ารองท้าตุ๊กตา ของเล่นอื่นๆ หรือเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ

ในวันจัดกิจกรรม ทางกลุ่มอาสาเพื่อเพื่อนเพื่อน้องได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่ 6 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2563 สิ่งของที่ต้องการมี

1. ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม มาม่า น้ำมันพืช เสันหมี่ เครื่องปรุงอื่นๆ เพื่อประกอบอาหาร
2. เครื่องนุ่งห่มกันหนาว รองเท้า อุปกรณ์กีฬา อุปกณ์การเรียนต่างๆ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลอื่นๆ
3. สมทบทุน เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ของรางวัลต่างๆ ในการทำกิจกรรม
4. สิ่งของที่เป็นประโยชน์กับน้องๆ เช่น ของเล่น ตุ๊กตา อื่นๆ

ดังนั้นทางกลุ่มอาสาเพื่อเพื่อนเพื่อน้อง จึงขอความอนุคราะห์ สนับสนุน ทุนทรัพย์หรือสิ่งของอุปโภคบริโภค มายังผู้ที่มีจิตกุศล และผู้ใจบุญ ทุกคนมาในครั้งนี้ทางกลุ่มจะส่งถึงน้องๆตัวยความตั้งใจ และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ติดตามกิจกรรมดีดี พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการทำดีเพื่อสังคมผ่าน FACEBOOK Fanpage
กลุ่มอาสาเพื่อเพื่อน เพื่อน้อง