ขออภัย !! หากไม่สามารถรับฟังรายการต่างๆผ่าน Google Chrome เวอร์ชั่นปัจจุบันได้กรุณาดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน Microsoft EDGE

ความร่วมมือสู่มาตรฐานสากล

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา APRAG Conference 2020 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) ในหัวข้อ “INNOVATIONS AND CHALLENGES: FACING THE ARBITRATION INDUSTRY” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากฎหมาย การปรับปรุงมาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการรวมกลุ่มอนุญาโตุลาการประเทศสมาชิกกว่า 60 ประเทศ เพื่อผลักดันการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) สู่มาตรฐานสากล ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ