สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2019

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Informa Exhibitions ผู้จัดการประชุมระดับโลก ได้จัดงานประชุมแพทย์ด้านผิวหนังและความงามระดับนานาชาติในประเทศไทย ในชื่อ ICAD 2019 (International Congress of Aesthetic Dermatology 2019) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาให้ความรู้พร้อมการสาธิตด้านผิวหนังและความงามในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ในภาพ (จากซ้าย) : ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ, รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา, นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์, รศ. นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม (นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ), ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์, ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ