โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ สนับสนุนรางวัลกิจกรรมเทศกาลงานไหมนานาชาติฯประจำปี

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย คุณสุนิสา สูหู่ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและดูแลโครงการ Planet 21 – พันธกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงแรมในเครือแอคคอร์โฮเทลได้เป็นตัวแทนจากทางโรงแรมฯ มอบรถจักรยานเพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านงานกาชาด เทศกาลงานไหมนานาชาติฯจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

#งานไหมนานาชาติฯขอนแก่น #งานกาชาดขอนแก่น #ขอนแก่น #โรงแรมพูลแมนขอนแก่นฯ


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ