ใหม่ล่าสุดกับน้ำอ้อยไร่ไม่จน พาสเจอร์ไรซ์ สด สะอาด 100% จากไร่ไม่จน กับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น

น้ำอ้อยไร่ไม่จน | โรงงานผู้ผลิตน้ำอ้อย รายแรกของประเทศไทย บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด ตั้งอยู่ที่ 203 หมู่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ วุ้นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ และนมน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและสะอาด ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้ถึงมือผู้บริโภค โดยทางบริษัท ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ำและรูปแบบของเกล็ดน้ำแข็ง จัดจำหน่ายทั้งลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์

โดยบริษัทได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมาตรฐานเหล่านี้ จึงเป็นหนึ่งในอุดมคติ ในการทำธุรกิจ และการให้บริการที่ดีเสมอมา พร้อมได้รับการยกย่องและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ผ่านสื่อออนไลน์ รายการโทรทัศน์ และนิตยสารอีกมากมาย

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ ตราไร่ไม่จนสำหรับผู้สนใจติดต่อ ร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์กับบริษัทไร่ไม่จน สามารถติดต่อได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเบญจ์บรรจบ เหรียญทอง
ที่อยู่ : 203 หมู่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : 032-293115-7,085-231-6336
โทรสาร : 032-293118
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.raimaijon.com


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ