โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 สานความฝัน ‘ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร’ ที่จังหวัดลพบุรี

สานต่อความตั้งใจและปณิธานอันแน่วแน่ ในการมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา สุขอนามัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เยาวชนในวันนี้ กลายเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ภายใต้นโยบาย ‘โรบินสันทำดี’ กับโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12

ที่ในปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำ สานต่อความฝันให้น้องๆ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัดที่ โรบินสันตั้งอยู่ ได้เขียนจดหมายบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งเข้ามารับการคัดเลือกที่จะสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีจดหมายบอกเล่าความฝันจากน้องๆ ส่งเข้ามาที่โรบินสันกว่า 500 ฉบับ และในที่สุดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ทำการคัดเลือก 33 โครงการในฝันของน้องๆ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินการตามความฝัน โครงการละกว่า 30,000 บาท

และมี 5 โรงเรียนใน 33 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุน ทุนโครงการพิเศษ หนึ่งในนั้นคือ ‘โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร’ ซึ่งเป็นความฝันของ ด.ญ.วารุณี เทินสะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนพิเศษจากโรบินสัน มูลค่ากว่า 300,000 บาท รวมงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 33 โครงการ ทั้งสิ้นราว 2,340,000 บาท

สำหรับ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวม ทั้งสิ้น 164 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 16 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน เครื่องปั่นกระดาษ, อุปกรณ์ทำกระดาษรีไซเคิล และห้องคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นฟันเฟื่องสำคัญของการจัดการ พัฒนา ควบคุมและแปรรูป ขยะให้ไม่เป็นขยะ อีกต่อไป จึงเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝันจาก ด.ญ.วารุณี เทินสะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึง ‘โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการ แปรรูป ครบวงจร’ “ความฝันของหนูคืออยากให้ที่โรงเรียนของเรามีเครื่องปั่นกระดาษเครื่องใหม่ที่จะนำมาทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด เพื่อนำมาประดิษฐ์ภาพนูนต่ำจากกระดาษรีไซเคิล ที่เป็นการลดขยะจากกระดาษ โดยไม่ต้องทำลายให้สูญเปล่า สามารถนำขยะมาสร้างประโยชน์ ทำให้มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าได้ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จัดบอร์ด หรือ ตกแต่งห้องเรียน การทำกล่องประเภทต่างๆ และการทำภาพนูนต่ำจากกระดาษรีไซเคิล เป็นการประดิษฐ์ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นหนึ่งในการมีส่วนช่วยลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลือง

มากเกินไป ที่สำคัญเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย”

จากความฝันดังกล่าว โรบินสัน จึงรวมพลังลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ซึ่งนำทีมโดยพี่ๆ ผู้บริหารใจดีของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) คุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมเหล่าพนักงานจิตอาสา เพื่อร่วมสานฝันของน้องให้เป็นความจริง ด้วยการส่งมอบ ‘ศูนย์การเรียนรู้ ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร’ ซึ่งประกอบไปด้วย ธนาคารขยะ, ห้องรีไซเคิล และห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมชมการสาธิต วิธีการแปรรูปขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจำแนกขยะ, ระบบการฝากขยะ,ขั้นตอนการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลด้วยเครื่องปั่นกระดาษ ตลอดจนการนำไปแปรรูปเป็นภาพนูนต่ำ รวมทั้งร่วมส่งมอบ ‘รองเท้านักเรียนคู่ใหม่’ จากแบรนด์‘เฮฟวี่’ (Heavy) และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย โดยมี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ คุณไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุข

คุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร” ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็น 1 ในโครงการชนะเลิศ ด้วยคุณสมบัติของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เพราะเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของ โรบินสันที่ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของ‘ขยะพลาสติก’ ในปัจจุบัน โดยโรบินสันเองก็ได้รณรงค์เชิญชวนนักช็อปให้หันมาช็อปด้วยถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสมอมา

โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ ได้อยู่คู่สังคมและชุมชน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝัน สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ