ตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พร้อมด้วย ซาเมียร์ ยามดักนี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท พีเอสเอส ร่วมลงนามในสัญญา ให้บริการโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มูลค่า 200 ล้านบาท อีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มาก ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

ข้อมูลประกอบ
โครงการนี้จะทำให้ ซีคอนสแควร์ ลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 6.58 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 3,685 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้กว่า 200,000 ต้น รวมไปถึงช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกด้วย