ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา! ม.ศรีปทุม จัดอบรมการสร้างคิวอาร์โค๊ต คณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

spu เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคารคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรม QR Code ให้กับคณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โดย อาจารย์มืออาชีพ ดร.วรสรวง ดวงจินดา อาจารย์ต้นแบบ ด้าน Technology Enhanced Learning (ควอท.)

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม QR Code ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ต้นแบบ ด้านTechnology Enhanced Learning ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จำนวน 16 คน เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง QR Code ในรูปแบบต่างๆในการนำกับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมSPU #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SITI


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ