เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม เจ๋ง! โชว์ผลงาน Drink & Drive Story คว้ารางวัลหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ทีมเด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม โชว์ไอเดีย ผลงาน “Drink & Drive Story” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมรับโล่ และเงินรางวัล 20,000 บาท ประกวดหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษดา ธรรมสนต์,นายปวรุตม์ โล๊กรูด และนายธัชพล ปิ่นเพ็ชร์ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาชั้นปีที่3 ในโอกาสที่โชว์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้ารับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้องเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท จากนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีมอบรางวัลในการประกวดแข่งขัน คลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอเนกประสงค์ ขั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวเกิดจาก โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย ชวนเยาวชน หรือบุคคลทั่วไป 15 -25 ปี ร่วมประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อ และเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และการแฝงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเพื่อให้เกิดสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีจิตสาธารณะ

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ