ชื่นชมผลงาน! คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมชม รอบปฐมทัศน์ “รามาวตาร”ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระแก้ว

รามาวตาร” ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงพระอุโสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หนี่งในภาพยนตร์ที่คณาจารย์และนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย SPU มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร กงกะนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากขวา) นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะดิจทัลมีเดีย SPU เข้าร่วมชมผลงานรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์ “รามาวตาร” ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงพระอุโสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนินทร ฉายรัศมี หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์(ที่4จากขวา) และศิษย์เก่า คณะดิจิทัลมีเดียหลายคน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนต์ในเรื่องนี้ ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะดิจิทัลมีเดียSPU

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ