ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น : PRN network 2/2562

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น : PRN network ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น : PRN network ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจากสถาบันเครือข่าย จำนวน 18 สถาบัน ที่เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยระหว่างเครือข่ายวิจั ยฯ และการจัดกิจกรรมนานาชาติของเครือข่ายวิจัยฯ และเพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อ ไป

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์พัฒนางานวิจัย #การประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น #PRNnetwork #ResearchD #SPU49

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ