เด็กศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม กับโอกาสสุดพิเศษ เรียนรู้การเชิดหุ่น โดย มูลนิธิหุ่นสายเสมา

เด็กศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม หนึ่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอด การเชิดหุ่น โดย มูลนิธิหุ่นสายเสมา …

อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโอกาสสุดพิเศษ ที่มูลนิธิหุ่นสายเสมาได้ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้การเชิดหุ่นสาย หรือ Marionette ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสตร์การแสดงขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อเตรียมจัดตั้งคณะละครหุ่นสาย ของสาขาศิลปะการแสดง SPU

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

โดยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีงานด้านการแสดงในระดับอาชีพ ที่สำคัญสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเพียงสาขาวิชาเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนเชิดหุ่นสายจากมูลนิธิหุ่นสายเสมา โอกาสนี้ทางสาขาวิชาฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิ หุ่นสายเสมา ในความกรุณาและเมตตาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย และฝากติดตามผลงาน Marionette ด้วยครับ

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศิลปะการแสดงSPU


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ