พนักงาน SVL Group ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

SLV Group จิตอาสา-เราทำความดีด้วยหัวใจ

พนักงาน SVL Group ทำกิจกรรมจิตอาสา

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

พนักงาน SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและชุมชนบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับเกียรติจากนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนายอำเภอบางสะพาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ร่วมปลูกต้นโกงกาง และเก็บขยะทำความสะอาดชายฝั่งทะเล ณ บริเวณคลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ