รพ.บางสะพาน-SVL Group มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนใน อ.บางสะพาน

SLV GROUP
SLV GROUP

กิจกรรม วิ่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน และผู้แทนจาก SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมมอบเงินจากการจัดกิจกรรม FUN RUN #4 @CUP BangSaphan 2018 “วิ่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน” ให้กับ 5 โรงเรียน

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านอ่าวยาง โรงเรียนบ้านดอนสำราญ และโรงเรียนบ้านท่าขาม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ