ท่าเรือประจวบ กล้าทำดี พัฒนาโรงเรียนบ้านอ่าวยาง อ.บางสะพาน

นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และพนักงานมวลชนสัมพันธ์ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมพัฒนาโรงเรียน ซ่อมแซมฐานพระ ปรับปรุงห้องน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ “ท่าเรือประจวบ กล้าทำดี” ณ โรงเรียนบ้านอ่าวยาง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ