SVL Group ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางสะพาน

SVL Group
SVL Group

SVL Group | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น จาก SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อร่วมช่วยเหลือบรรทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ร.ร.บางสะพานวิทยา

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ