SVL Group รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

svl group
svl group

- Advertisement -

“ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนพนักงาน เพื่อส่งเสริมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก” รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย และเปิดไฟหน้าให้เรียบร้อย โดยมีพนักงานเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะเข้าไปรณรงค์และจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพานด้วย- Advertisement -

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ