SVL Group รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

svl group
svl group

“ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนพนักงาน เพื่อส่งเสริมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก” รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย และเปิดไฟหน้าให้เรียบร้อย โดยมีพนักงานเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะเข้าไปรณรงค์และจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพานด้วย


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ