SVL Group เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ อ.บางสะพาน เยี่ยมชมกิจการ

SVL Group

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร

กลุ่มนักธุรกิจกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เดินทางเยี่ยมชม และรับฟังการดำเนินกิจการของ เอสวีแอลกรุ๊ป  SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีคุณ อุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และนายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ ให้การต้อนรับ

และบรรยายมาตรการจัด การลดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน ข้อมูลธุรกิจของท่าเรือประจวบ พร้อมเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC) และการปฏิบัติงานหน้าท่าเทียบเรือ


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ