SVL Group จัดสัปดาห์ความปลอดภัย รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานและชุมชนบางสะพาน

SLV GROUP

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน (กลาง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม“สัปดาห์ความปลอดภัย”ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานและชุมชนบางสะพาน

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

โดยมีนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group พร้อมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วม ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ