แท็กการท่องเว็บ

กระทรวงแรงงาน

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

เจ็บป่วยฉุกเฉิน | เข้าได้ทุกโรงพยาบาล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน…

เตือนห้าม “แรงงานต่างด้าว” ขายของหน้าร้าน แย่งอาชีพคนไทย…

ห้ามต่างด้าว | แย่งอาชีพคนไทย กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ร่วมบูรณาการกับกับเจ้าหน้าที่ทหาร…