แท็กการท่องเว็บ

การรักษา

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

เจ็บป่วยฉุกเฉิน | เข้าได้ทุกโรงพยาบาล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน…