แท็กการท่องเว็บ

ตักบาตรวันพระ

วันนี้วันพระ จงทำจิตใจให้สงบ หมั่นทำบุญ ทำทาน เสริมศิริมงคลให้ชีวิต

วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 วันนี้วันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน9) ตรงกับวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2561…