แท็กการท่องเว็บ

ต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

เตือนห้าม “แรงงานต่างด้าว” ขายของหน้าร้าน แย่งอาชีพคนไทย…

ห้ามต่างด้าว | แย่งอาชีพคนไทย กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ร่วมบูรณาการกับกับเจ้าหน้าที่ทหาร…