แท็กการท่องเว็บ

บริการชำระเงินออนไลน์

ประเทศไทยมียอดทำธุรกรรมผ่านอาลีเพย์ ( ALIPAY ) สูงสุดเป็นอันดับสอง รองจากฮ่องกง

บริการชำระเงินออนไลน์ผ่าน ALIPAY กรุงเทพฯ – 3 กันยายน 2561 - ประเทศจีนเพิ่งผ่านวันหยุดฤดูร้อนสองเดือน …