แท็กการท่องเว็บ

บุญบั้งไฟ ฉะเชิงเทรา

THATAKIAB | อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเพณีประจำปี บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจาก…