แท็กการท่องเว็บ

บ้านเขาหมู่บ้านคลองตะเคียน

THATAKIAB | อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเพณีประจำปี บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจาก…