แท็กการท่องเว็บ

ฟังเทศ

เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)…