แท็กการท่องเว็บ

มาตรา 127

ใส่แตะ !! ขับรถมีความผิดตามกฎหมาย พรบ. ขนส่งทางบก

ใส่แตะขับรถ | ถูกปรับ จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าว เป็นกระแสในโซเชียลเมื่อผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะ รถบรรทุกคือ …