แท็กการท่องเว็บ

KBANK

อัพเดทล่าสุด APP KPLUS ธนาคารกสิกรไทย ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

APP KPLUS ธนาคารกสิกรไทย ตามที่ระบบธนาคารบางส่วนขัดข้อง ขณะนี้ได้ทยอยใช้งานได้แล้ว โดยท่านสามารถใช้บริการผ่านตู้…