แท็กการท่องเว็บ

Lumburr – Earth Element

เทคนิคการเล่น ROV และการออกของ | Lumburr – Earth Element

การออกของ | Lumburr รูปแบบการเล่น Lumburr เป็นแบบสายแทงค์แนวไล่ฆ่า เพราะมีสกิลแต่ละอันโหดๆ ทั้งนั้น…