ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ระหว่าง 26-28 พ.ย.นี้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THAI UNION ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ร่วมพิธีลงนามในสัญญาการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง

ประกอบด้วย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย นายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าว มูลค่าเสนอขาย 4 พันล้านบาท พร้อมส่วนสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) 2 พันล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 พันล้านบาท

คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- และอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A+ แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก โดยมีข้อกำหนดสิทธิที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TAS32 ที่สามารถนับหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวเป็นส่วนของทุนได้

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ