ไทยเฮิร์บ รับ 7 รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ


ไทยเฮิร์บ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ( Premium Herbal Products ) ถึง 7 รายการ จากโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ( ไทยเฮิร์บ ) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ของไทยเฮิร์บ ได้รับรางวัลจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นจำนวนถึง 7 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ 1. สารสกัดเห็ดหลินจือผสมถั่งเช่า 2. ไทยเฮิร์บ เอ็ม สารสกัดโสมผสมถั่งเช่า สายพันธุ์ทิเบต 3. ไทยเฮิร์บ เบรม สารสกัดใบหม่อน ออร์แกนิค 4. ไทยเฮิร์บ กัสท์ ขมิ้นชัน ออร์แกนิค 5. ไทยเฮิร์บ เฟรช ลูกอมสมุนไพร รสมินต์ 6. ไทยเฮิร์บ เฟรช ลูกอมสมุนไพร รสเลม่อน และ 7. ไทยเฮิร์บ เฟรช ลูกอมสมุนไพร รสสเปียร์มินต์

“ ปัจจุบัน ไทยเฮิร์บ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพร จำนวนกว่า 60 ชนิด มีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของ ไทยเฮิร์บ ตามร้านขายยา โมเดิร์นเทรด และโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ การได้รับรางวัลถึง 7 ชนิดในปีนี้นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยไทยเฮิร์บ มีความมุ่งมั่นที่จะนำสมุนไพรไทยชนิดต่าง ๆ มาวิจัย และพัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และนำเสนอเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรของไทยแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรหนึ่งในของดีของไทยให้คงอยู่สืบไป ” นายแพทย์ศิริชัย กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ผ่านการประกวดผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับ Prime Minister Herbal Awards ( PMHA ), Premium Products, Quality Thai Herbal Products ( QTHP ) จำนวน 350 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีการต่อยอดไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiherbinfo.com , Facebook:Herbalshopthailand และ Line : @Herbalshopthailand

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ