TWZ บริจาคข้าวสารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ร่วมบริจาคข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการบริจาคผ่านวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่จัดโครงการรับบริจาคร่วมกับกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ