นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ประกาศความพร้อมในการขยายธุรกิจใหม่ โดยลงนามในบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาว ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป กับพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย นายนววิธ คุวานันท์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรถยนต์เช่าซื้อและเช่าใช้ นายสกล ปวิตรานนท์ ผู้บริหาร บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายณัฐชัย เจริญขจรกุล ผู้บริหาร บริษัท อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยจะมีการนำร่องพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต

รายละเอียดภาพ (จากซ้ายไปขวา)
นายณัฐชัย เจริญขจรกุล ผู้บริหาร บริษัท อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายนววิธ คุวานันท์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด
นายสกล ปวิตรานนท์ ผู้บริหาร บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)